KOSTEN EN VERGOEDING

Industrieweg 5

4731 SB Oudenbosch

Telefoon 06-38 10 99 30

 

info@leorinck.nl

Particulieren en bedrijven

Praktijk Rinck hanteert voor coaching twee tarieven, voor particulieren en voor bedrijven. Het tarief voor particulieren bedraagt €85.00 voor particulieren en € 125, 00 voor stellen.

De tarieven voor zakelijke trajecten worden in onderling overleg vastgesteld.

Oriënterend gesprek

Het oriënterend gesprek per telefoon is gratis. Tijdens het eerste gesprek wordt de reden van aanmelding besproken en ontvangt u informatie over de gang van zaken bij een coachingstraject. De individuele contacten duren 45 minuten. Het aantal sessies verschilt en is afhankelijk van de individuele behoefte. Over het algemeen vinden mensen 3 tot 5 sessies voldoende. Er zijn echter geen verplichtingen. U kunt elk moment stopen. Een afgesproken consult dient wel binnen 24 uur afgemeld te worden.  Zo niet, dan ben ik genoodzaakt de sessieprijs in rekening te brengen.

Vergoeding

Sommige ziektekostenverzekeraars vergoeden een consult bij een counselor of coach. Informeert u daarom eerst bij uw zorgverzekeraar of kijk uw polis er op na. Steeds meer werkgevers dragen bij in de kosten van coaching voor hun werknemers. Dit in het kader van preventie van verzuim en verhoging van de arbeidsvreugde. De gesprekken kunnen aftrekbaar zijn van de belasting. Informeer daarvoor bij uw werkgever of bij de belastingdienst.