PSYCHOLOGISCHE HULP

Voor kinderen

Loopt je leven niet zo lekker? Voel je angstig of gespannen? Kun je je slecht concentreren op school? En heb je daardoor problemen? Dan kan ik je helpen. Samen kijken we naar je problemen. Ik geef je tips om anders met situaties en gedachten om te gaan. Dit bespreken we dan weer in de volgende bijeenkomst. Ik help je ook om in de toekomst anders met problemen om te gaan. Je zult merken dat je daar sterker van wordt.

Voor Jongeren

Heb je psychische problemen? Zit je met vragen waar je zo direct geen antwoord op hebt? Voel je je down, angstig of onzeker? Of kun je je op school en thuis met  je huiswerk niet goed concentreren? Neem dan contact met me op. Ik kan je helpen je probleem duidelijk te krijgen en samen met je naar een oplossing te zoeken. Ook leer ik je oplossingen te bedenken voor problemen die je ervaart. Je kunt dan beter met situaties omgaan. Je  moet wel langs de huisarts of naar een wijkteam voor een doorverwijzing. Bespreek dat even met je ouders.

 

Voor ouders

Heeft uw kind moeite zich te concentreren op school? Is er sprake van gedragsproblemen? Is uw kind angstiger dan u voor zijn leeftijd zou verwachten? Is er sprake van psychische problemen, en blijkt “gewone” hulp niet voldoende,  maak dan een afspraak voor een telefonische intake. Ik kan dan samen met u kijken naar het probleem. Vervolgens nodig ik u dan uit voor een gesprek. Vaak is het eerste gesprek samen met uw kind. Voor jongeren ouder dan 16 jaar kan dat ook zonder ouders.
Voor psychologische hulp heeft u een verwijzing nodig van uw huisarts of van het wijkteam van uw gemeente. Ik zal dit met u bespreken in ons eerste vrijblijvende telefonisch contact.

Voor volwassenen

Voelt u zich somber? Voelt u dat u onvoldoende grip heeft op uw leven?, laten gedachten u niet los?, heeft u nare gedachten of angsten? Dan is psychologische hulp een goede manier om klachten te bespreken en op te heffen. Ik leer u anders omgaan met situaties en gedachten. Ik gebruik daarvoor gesprekken van 45 minuten. De gesprekken zijn in de meeste gevallen eens per week. Voor psychologische hulp  heeft u een verwijzing van de huisarts of de praktijkondersteuner van de huisarts nodig. Soms heeft de praktijkondersteuner al een aantal gesprekken met u gevoerd. Belt u me eerst voor een telefonische intake. Ik kan dan al veel vragen voor u beantwoorden.