VERGOEDING BEHANDELINGEN VOLWASSENEN

EN JONGEREN BOVEN 18 JAAR

Clientgegevens  kinderen en jongeren

Clientgegevens  Psychologie volwassenen

Aanmeldformulier

Psychologie

Basisverzekering

De zorgverzekeraar vergoedt in de meeste gevallen de kosten van de behandeling in de geestelijke gezondheidszorg (GGZ). Het grootste gedeelte van uw behandelingen bij Praktijk voor Psychologie Rinck valt in het basispakket waar u verplicht voor verzekerd bent. Praktijk voor Psychologie Rinck brengt de kosten van de behandeling veelal rechtstreeks in rekening bij de zorgverzekeraar. Dit is afhankelijk van contracten met uw zorgverzekeraar. Een beperkt aantal behandelingen komt niet in aanmerking voor vergoeding vanuit het basispakket. Indien dit het geval is, zal de behandelaar u daarvan op de hoogte stellen. Daarnaast kunt u te maken krijgen met het verplicht eigen risico en eventueel het vrijwillig eigen risico.

 

Verplicht eigen risico

Voor iedereen van 18 jaar of ouder geldt in Nederland een verplicht eigen risico. Dit is een bedrag, dat de u zelf betaalt als u zorgkosten maakt die vallen onder de basisverzekering. Het verplicht eigen risico in 2015 bedraagt € 375,-. per jaar per verzekerde. I.

Industrieweg 5

4731 SB Oudenbosch

Telefoon 06-38 10 99 30

 

info@leorinck.nl