VERGOEDINGEN KINDEREN EN JONGEREN TOT 18 JAAR

Clientgegevens  kinderen en jongeren

Clientgegevens  Psychologie volwassenen

Aanmeldformulier

Psychologie

Jeugdwet

Vanaf 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) aan kinderen en jongeren tot 18 jaar. Dit staat in de Jeugdwet. Jeugd GGZ zit dan niet meer in het basispakket van de zorgverzekering. De gemeente vergoedt in de meeste gevallen de kosten van de behandeling in de geestelijke gezondheidszorg. Dit geldt zowel voor behandelingen in de generalistische basis ggz (gb-ggz) als de specialistische ggz (s-ggz). Praktijk voor Psychologie Rinck brengt de kosten van de behandeling aan kinderen en jongeren rechtstreeks in rekening uw gemeente. Uw woonadres is hierbij richtinggevend.

Kijk voor meer informatie op de website van uw gemeente.

Industrieweg 5

4731 SB Oudenbosch

Telefoon 06-38 10 99 30

 

info@leorinck.nl